خرید و فروش معادن و مواد معدنی

خرید و فروش معادن و مواد معدنی

خرید و فروش معادن و مواد معدنی

خانه معدن آذربایجانشرقی بعد از چندین سال تجربه در بخش فعالیتهای معدنی اعم از استخراج، اکتشاف، فرآوری و بازرگانی مواد و ماشین آلات  معدنی بر آن شدیم با تجربیات و ...