نیازهای سرمایه گزاری

نیازهای سرمایه گزاری

نیازهای سرمایه گزاری

پرسلان به انواع سرامیکی گفته می‌شود که دمای پخت بالایی دارند. با پخت در دمای بالا، ماهیت شیشه‌ای و تخلخل کم به این نوع از سرامیک داده می‌شود. پرسلان‌ها از ...